Συνεδριάζει με 14 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Συνεδριάζει με 14 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022