Με 13 θέματα συνεδριάζει στις 9 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Με 13 θέματα συνεδριάζει στις 9 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

 Η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, ορίστηκε για την 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, με θέματα συζήτησης τα εξής: 

1. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης). 

2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021 (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης).

Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων αυτού (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης) 

4. Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2021 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Μανωλάκης) 

5. Εισήγηση για Ανέγερση σιντριβανιού στην Κοινότητα Όθους (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής).

6.Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας της Κοινοτικής Πλατείας και Οδού Σπόων (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός). 

7. Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Μενετών (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός). 

8. Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Νήσο Κάρπαθο του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός). 

9. Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου «ΚΑΡΠΑΘΟΥ (εισηγητής ο Προϊστάμενος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). 

10. Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2021 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ. Ιωάννης Λυριστής). 

11. Λήψη απόφασης για παραχώρηση, ως προς τη χρήση αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου και του Δημοτικού Σχολείου Ολύμπου στους κτηνιάτρους Κατωγυρίτη Άννα και Brown Peter Riohard που θα συνεργαστούν με την Φιλοζωική Δράση Καρπάθου (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός). 

12. Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης– σήμανσης αδέσποτων ζώων, από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων κτηνιάτρων (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).

13. Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΚΟΠΑΠ (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Νισύριος). 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Εμμανουήλ Παραγυιός