ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (30.5.2023)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (30.5.2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 30η του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023.

2. Έγκριση για απαλλαγή δημοτικών τελών σε άτομο με αναπηρία.
3. Έγκριση της υπ ́ αρ. 62/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου».

4. Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2023.

5. Καθιέρωση της 4ης Ιουνίου ως ημέρας «Τιμής του πατριωτισμού των κατοίκων της δημοτικής κοινότητας Όθους του δήμου Καρπάθου».

6. Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για υπηρεσία ενοικιάσεως ποδηλάτων, στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου έναντι Σούπερ Μάρκετ Γεργατσούλη.

7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ελληνικό μεσογειακό ΠανεπιστήμιοΈκθεση βιωσιμότητας και δείκτες ESG νήσου Καρπάθου.

8. Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στο Δήμο Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

  1. Λυριστής Ιωάννης
  2. Τσέρκης Εμμανουήλ
  3. Ζανάκης Δημήτριος
  4. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
  5. Λύκος Νικόλαος
  6. Φελλουζή Ευαγγελία
  7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
  8. Ρεϊσης Μιχήλ
  9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ

10.Πρωτόπαπας Μηνάς

11.Σακέλλης Κομνηνός

12.Νουάρος Βασίλειος

13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

14.Γεραπετρίτης Μιχαήλ

15.Διακολιός Μιχαήλ

16.Ανδρέου Νικόλαος

17.Δήμαρχος Γεώργιος

18.Μανωλάκης Θεοδόσιος

19.Νταής Νικόλαος

20.Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

1. Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου

2. Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
3. Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
4. Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους

5. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
6. Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών

7. Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
8. Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου

9. Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων

10.Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου

2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού

6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου
7. Τμήμα Περιβάλλοντος
8. Τμήμα Ύδρευσης
9. Τμήμα Προγραμματισμού

1) Απομαγνητοφώνηση (Καρράς studio)
2) Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου)

26.5.2023

Καρπαθιακά Νέα