Την Τρίτη, 31 Μαΐου, συνεδριάζει με 8 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Την Τρίτη, 31 Μαΐου, συνεδριάζει με 8 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου