ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την «Προμήθεια Καυσίμων»

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την «Προμήθεια Καυσίμων»

Σήμερα την 17η, ημέρα Πέμπτη και ώρα από τις 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο (μέσω email) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ», κατόπιν της με υπ’ αρ. πρωτ.19902/17-08-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Μανωλάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχαήλ Μανωλάκης κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω email, για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

2. Έγκριση τροποποίησης της (Αριθμ. Σύμβασης 6289/16-8-2022 (ΑΔΑΜ 22 SYMV011104277). (Ως προς την διάρκεια) που αφορά την «Προμήθεια Καυσίμων».

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρίνει την Συνεδρίαση έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργεία του Δήμου και για λόγους τήρησης προθεσμιών και εγκρίνει τη λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

2. Έγκριση τροποποίησης της (Αριθμ. Σύμβασης 6289/16-8-2022 (ΑΔΑΜ 22 SYMV011104277).

(Ως προς την διάρκεια) που αφορά την «Προμήθεια Καυσίμων».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Γεραπετρίτης Μιχαήλ 5. Δήμαρχος Γεώργιος 6. Διακολιός Μιχαήλ 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 8. Λύκος Νικόλαος 9. Λυριστής Ιωάννης 10.Μανωλάκης Θεοδόσιος 11.Νταής Νικόλαος 12.Παραγυιός Εμμανουήλ 13.Πρωτόπαπας Μηνάς 14.Ρεϊσης Μιχαήλ 15.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 16.Φελλουζή Ευαγγελία

φωτογραφία αρχείου

17.8.2023

Καρπαθιακά Νέα