Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου