Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός του Δήμου Καρπάθου με τον κ. Γοβδελά

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε ο εξώδικος συμβιβασμός του Δήμου Καρπάθου με τον κ. Γοβδελά

Στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, η οποία  πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σηζητήθηκαν 2 θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα αφορούσε την αγωγή  Θ. Γοβδελά κατά του Δήμου Καρπάθου. Κατά πλειοψηφία  απορρίφθηκε η δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού. 

Στο δεύτερο θέμα η Ελένη Π. Αυγενικού ορίστηκε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.

Το τρίτο θέμα (αντικατάσταση τακτικού μέλους από το ΔΣ της Αιολικής Καρπάθου) αναβλήθηκε.