Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου για τη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου για τη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  (ΟΕΥ)