Έκτακτη Συνεδρίαση για την Επιτροπή Παιδείας Δήμου Καρπάθου με θέματα τα Σχολεία σε Όθος και Όλυμπο (31.8.2023)

Έκτακτη Συνεδρίαση για την Επιτροπή Παιδείας Δήμου Καρπάθου με θέματα τα Σχολεία σε Όθος και Όλυμπο (31.8.2023)