Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρπάθου

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρπάθου

Σήμερα Παρασκευή, 15.1.2021, στις 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Ανάμεσα στα θέματα της συζήτησης είναι η εύρεση χώρου στέγασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Να θυμήσουμε ότι αυτή η δομή ιδρύθηκε στις 15.12.2020 στην Κάρπαθο. Στην επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου τοποθετήθηκε πενταμελής ομάδα: Πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Μιχαήλ Μανωλάκης με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Τσέρκη και μέλη τους: Δημήτριο Ζανάκη (αναπλ. Νικ. Λύκο), Δημήτρη Κωνσταντινίδη (αναπλ. Μιχάλης Ρεϊσης), Νικόλαο Ανδρέου(αναπλ. Γεωργιο Δήμαρχο), Νίκη Κωνσταντινίδη (αναπλ. Βιργινία Ηλιάδη)

Οι οικογένειες που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικά Παντοπωλεία, σε όλη τη Ελλάδα, επιλέγονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, βάσει συγκεκριμένων οικονομικο-κοινωνικών κριτηρίων και έχουν πρόσβαση στα καταστήματα με την επίδειξη ειδικής κάρτας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, ώστε, σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που συνήθως καταρτίζεται για κάθε οικογένεια, να είναι σε θέση σύντομα να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπάθου είναι μια σημαντική δομή παροχής βασικών αναγκών που επιτυχία της θα δείξει τόσο το μέτρο της κοινωνικής αλληλεγύης, όσο και της συνοχής του νησιού.