Με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 συνεδριάζει η Κοινότητα Μεσοχωρίου

Με θέμα το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 συνεδριάζει η Κοινότητα Μεσοχωρίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Μεσοχώρι

26/07/2022

Π Ρ Ο Σ ΚΛ Η ΣΗ ΠΡΟΣ : Τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου.

page1image1275001424

1. Καραμηνά Αλέξανδρος
2. Σακέλλης Ιωάννης
3. Χαροκόπο Νικόλαο του Β. 4.Βούλγαρη Σταματίνα

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 30-7-2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεσοχωρίου , του οποίου είστε νόμιμα μέλη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Προτάσεις τεχνικού προγράμματος Κοινότητας Μεσοχωρίου για το έτος 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΝΟΤΑΡΑΣ .