Αγορά οικοπέδου και επέκταση δημοτικού φωτισμού από την κοινότητας Μεσοχωριού

Αγορά οικοπέδου και επέκταση δημοτικού φωτισμού από την κοινότητας Μεσοχωριού

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσοχωρίου στις 2-4-2022 προσήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην οποία συζήτησε και πήρε αποφάσεις για δυο θέματα:

1.Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου (Πέτρου Περίδη ) κατά πλειοψηφία

Την αγορά του ανωτέρω κτήματος ιδιοκτησίας Πέτρου Περίδη για την επέκταση του Νεκροταφείου της Κοινότητας μας για τους ανωτέρω λόγους, με την προϋπόθεση την ομαλή άρδευση του κτήματος της κ. Κωνσταντίνας Καραμηνά.
Ο σύμβουλος Χαροκόπος Νικόλαος του Βασιλείου δήλωσε παρών.

2.Επέκταση δημοτικού φωτισμού από οικία Μιχαήλ Χαροκόπου ( Αξιγκού ) προς Άγιο Παντελεήμονα, ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα του δημοτικού φωτισμού, εξέφρασε την αναγκαιότητα επέκτασης του δημοτικού φωτισμού από οικία Μιχαήλ Χαροκόπου στη περιοχή Αξιγκού μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα, για την ανάπτυξη της περιοχής και τη διευκόλυνση του πανηγυριού και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση ,

Α Π Ο Φ Α Σ ΙΖ ΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού από οικία Μιχαήλ Χαροκόπου στη περιοχή Αξιγκού μέχρι τον άγιο Παντελεήμονα για τους παραπάνω λόγους.