Στις 13 Σεπτέμβρη συνεδριάζει δια περιφοράς ο ΚΟΠΑΠ

Στις 13 Σεπτέμβρη συνεδριάζει δια περιφοράς ο ΚΟΠΑΠ

Η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π. θα γίνει δια περιφοράς την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και από τις 11:30 π.μ. έως 12:30 μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αιτήσεων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

2. Αύξηση τροφείων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

3. Λύση συμβάσεων παροχής λογιστικών υπηρεσιών του ΚΟΠΑΠ.