Συνεδριάζει ο ΚΟΠΑΠ. Ένα από τα 5 θέματα η εκτίμηση ακινήτου για το Δημοτικό Γυμναστήριο

Συνεδριάζει ο ΚΟΠΑΠ. Ένα από τα 5 θέματα η εκτίμηση ακινήτου για το Δημοτικό Γυμναστήριο

Την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Ιουνίου και από τις 11:00 π.μ. έως 12:30 μ., συνεδριάζει ο ΚΟΠΑΠ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για μίσθωση νέου ακινήτου στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου.

2. Διοργάνωση Συναυλίας.

3. Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών έκδοσης άδειας πυρασφάλειας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

4. Οικονομικός Απολογισμός ΚΟΠΑΠ έτους 2019.

5. Οικονομικός Απολογισμός ΚΟΠΑΠ έτους 2020.