Ο Κ.Ο.Π.Α.Π. συνεδριάζει δια περιφοράς την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Ο Κ.Ο.Π.Α.Π. συνεδριάζει δια περιφοράς την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π. έχει προγραμματιστεί για την 24η  Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και από τις 11:30 π.μ. έως 12:30 μ., με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξειδίκευση πιστώσεων για την έκδοση βιβλίων.

2. Ορισμός επιτροπών για την επιμέλεια της έκδοσης βιβλίων.

3. Ορισμός επιτροπής για διαγωνισμό ζωγραφικής.

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2021.

5. Έγκριση αιτήσεων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς.