Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου

Η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ -11:30 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: Ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» και λήψη νέας απόφασης.

ΘΕΜΑ 2: Δωρεά κυριότητας προς το Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΔΑΝ Καρπάθου) δύο (2) οχημάτων.