Την Παρασκευή 29.1 συνεδριάζει ο Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου

Την Παρασκευή 29.1 συνεδριάζει ο Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου

Συνεδριάσουμε δια τηλεδιάσκεψης στις 29/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

1)  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021

2)  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) (Πίνακας Στοχοθεσίας

Ο Πρόεδρος Αντώνιος Μιχ. Κωστάκης