Με 9 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (Τρίτη, 21.5.2024)

Με 9 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (Τρίτη, 21.5.2024)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και ώρα, 18:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2024.

2. Έγκριση Εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2024 προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024 (απόφαση 104-2024 Δ.Ε.).

3. Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες και έγκριση λειτουργίας e￾banking.

4. Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)-Αναμόρφωσης Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου.

5. Έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής, Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Έγκριση νέων αιτήσεων για εγγραφή νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καρπάθου.

7. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας 12,08 τ.μ., του Κοινοτικού Μεγάρου Ολύμπου Καρπάθου, στον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ολύμπου-Διαφανίου Καρπάθου (ΠΟΡΘΜΙΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ).

8. Έγκριση θέσεων στάσιμου εμπορίου.

9. Έκθεση καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Καρπάθου από το καταργούμενο νπδδ ΠΟΡΟΚ».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

17.5.2024

Καρπαθιακα Νέα