Συνεδριάζει η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου

Συνεδριάζει η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου

Η Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM , την 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π. μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο : Ενημέρωση των μελών σχετικά με τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγούμενη τακτική συνεδρίαση στις 5 Ιουνίου 2021.

Θέμα 2ο : Σχεδιασμός πιθανών Events, ενόψει καλοκαιρινής Τουριστικής περιόδου.

• Ελεύθερη συζήτηση. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM