Στις 30 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Στις 30 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Σε Τακτική Συνεδρίαση προσέρχεται το Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, με θέματα συζήτησης τα εξής:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής).

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης).

3. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης).

4. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021 (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης).

5. Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων αυτού (εισηγητής ο εκτελών χρέη ΠΟΥ κ. Σπυρίδωνας Κρέτσης)

6. Επιλογή υδρονομέα για την Κοινότητα Ολύμπου έτους 2021 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ. Ιωάννης Λυριστής).