Οι αυξήσεις στη μεταφορά των προϊόντων σε Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Οι αυξήσεις στη μεταφορά των προϊόντων σε Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 3η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν.4555/2018 για έκδοση ψηφίσματος που αφορά την αυξητική τάση του κόστους μεταφοράς προϊόντων, δημιουργώντας αλυσίδα αρνητικών επιπτώσεων στους εμπόρους, κατά επέκταση στον Καταναλωτικό Καρπαθιακό λαό τις Παραγωγικές τάξεις και τον Τουρισμό.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχάλης Μανωλάκης

26.6.2023

Καρπαθιακα Νέα