Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρπάθου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρπάθου

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, Πέμπτη στις 13:00, συνεδριάζει εκτάκτως και δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Καρπάθου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 έγγραφο 72259/26-8-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).
  2. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 έγγραφο 102780/23-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).
  3. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγγραφο 103565/25-11- 2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 5.330,00 ευρώ).
  4. Ενημέρωση Προέδρου

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

Δημήτριος Κωνσταντινίδης