Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μενετών. Προτείνονται τα ονόματα Μιχαήλ Γερογιάννης και Σταμάτης Σπανός σε δυο δρόμους

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μενετών. Προτείνονται τα ονόματα Μιχαήλ Γερογιάννης και Σταμάτης Σπανός σε δυο δρόμους

 

Τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μενετών συνεδριάζουν στις 23-03-2021, στις 10:00, έχοντας δυο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Από τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας προτείνεται για την ονοματοδοσία του δρόμου στα Καστέλλια να δοθεί το όνομα Μιχαήλ Γερογιάννης ενώ σε ένα δρόμο στις Μενετές, στον Σταμάτη Σπανό του Μιχαήλ.

Επίσης ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Μανώλης Μαγριπλής, εισηγείται την αλλαγή του ονόματος: «Πρασονήσι» σε «Πρασονήσι Μενετών» κι αυτό γιατί στην περιοχή της Όλυμπου Καρπάθου υπάρχει  αντίστοιχη ονομασία (Πρασονήσι).