Με 21 θέματα, πρώτο το λιμάνι, συνεδριάζει στις 21 Δεκεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Με 21 θέματα, πρώτο το λιμάνι, συνεδριάζει στις 21 Δεκεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου