Επαρχείο Καρπάθου ΗΝ Κάσου: Συνεχίζονται οι προληπτικές εργασίες καθαρισμού ανοικτών ρεμάτων στον Δήμο Καρπάθου

Επαρχείο Καρπάθου ΗΝ Κάσου: Συνεχίζονται οι προληπτικές εργασίες καθαρισμού ανοικτών ρεμάτων στον Δήμο Καρπάθου

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Π.Ν.ΑΙ , για αστυνόμευση και καθαρισμό των ρεμάτων, συνεχίζονται οι προληπτικές εργασίες καθαρισμού των ανοικτών ρεμάτων στην έδρα του Δήμου Καρπάθου .

Με τις εργασίες καθαρισμού Απομακρύνθηκαν φερτά υλικά και βλάστηση , και στην εργολαβία που ολοκληρώθηκε πριν δύο χρόνια και στην εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη , με στόχο πάντα να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων και να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης και καμιά περιουσία.

Για την Κοινότητα των Πηγαδίων ήδη καθαρίστηκαν:
Κυρά Παναγιάς
Βρόντη
Ρέμα κοντά στο ξενοδοχείο ΒΕΝΕΤΙΑ
Ρέμα Γηπέδου

Στη τελευταία έντονη βροχόπτωση η διευθέτηση του ρέματος από Φράγμα Σχοινά έως ξενοδοχείο Αλιμουντα οδήγησε μεγάλη ποσότητα νερού στη θάλασσα με αποτέλεσμα να αποφευχθούν μεγάλες ζημιές.

15.12.2022

Καρπαθιακά Νέα