Ελέγχεται η είσοδος-έξοδος της Συνθήκης Schengen στα Δωδ/σα. Με την Κάρπαθο τι γίνεται;

Ελέγχεται η είσοδος-έξοδος της Συνθήκης Schengen στα Δωδ/σα. Με την Κάρπαθο τι γίνεται;

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών εισόδου/εξόδου της Συνθήκης Schengen στα Δωδεκάνησα, καθώς από την 1η Φεβρουαρίου 2022 όλα αλλάζουν στην υποδοχή κρουαζιερόπλοιων αλλά και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα τουρκικά παράλια.
Η πιλοτική εφαρμογή των νέων διαδικασιών της συνθήκης Schengen άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2021 χωρίς να υπάρχουν ωστόσο κατάλληλες υποδομές σε κανένα λιμάνι της χώρας, γι αυτό και οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς τυχόν καθυστέρηση του εναρμονισμού θα στερήσει από την Ελλάδα τη δυνατότητα πρόσβασης κρουαζιερόπλοιων από τρίτες χώρες, επηρεάζοντας και την καθημερινή σύνδεση των νησιών του Αιγαίου με τα τουρκικά παράλια με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα νησιά.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα ώστε η μετάβαση να γίνει απρόσκοπτα. Ηδη έχουν γίνει μια σειρά από παρεμβάσεις στις πύλες εισόδου, ενώ προσφάτως ελήφθη απόφαση και για το Καστελλόριζο που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες -για πολλούς λόγους- πύλες εισόδου της χώρας μας.

Σε ό,τι αφορά στο Καστελλόριζο το οποίο «θωρακίζεται», με βάση την μελέτη, στην κτιριακή εγκατάσταση τον θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης, θα εξασφαλίζεται φυσικός χωροταξικός διαχωρισμός ροών εισόδου και εξόδου, καθώς θα υφίστανται επαρκείς και κατάλληλοι χώροι αναμονής των επιβατών, διαφορετικοί ανά κατεύθυνση. Θα προβλέπεται να υφίστανται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τον επικεφαλής των ελέγχων – Αξιωματικό Υπηρεσίας και για τη διενέργεια των διαδικασιών της 2ης Γραμμής Ελέγχου.
Ο χώρος του επικεφαλής των ελέγχων θα έχει υποχρεωτικά οπτική επαφή με τις ροές εισόδου και οπτική – ακουστική επαφή με τούς χώρους φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων, οι οποίοι θα είναι ξεχωριστοί για άνδρες και για γυναίκες.
Το γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας — 2η γραμμή ελέγχου, οι χώροι φιλοξενίας ανεπιθύμητων προσώπων, καθώς και όλα τα γραφεία, τα οποία πρέπει να έχουν οπτική επαφή με τις ροές εισόδου, (Γραφείο επιτελών — Ασφαλείας — ΕΥΠ — Τελωνειακού υπαλλήλου) θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, σε μια ενιαία κάτοψη και θα διαμορφωθούν με κατάλληλη χωροθέτηση, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαραίτητος οπτικός έλεγχος. Πέραν του προβλεπόμενου συστήματος πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, θα φέρει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης εσωτερικά και εξωτερικά με καταγραφικό και επιτήρηση 24/7, τοποθέτηση εξωτερικών θυρών, παραθύρων, υαλοπινάκων, φωριαμών με προδιαγραφές ασφαλείας και τοποθέτηση στα εξωτερικά παράθυρα κιγκλιδωμάτων ασφαλείας. Στον εξοπλισμό θα συμπεριληφθεί σύστημα θερμομέτρησης επιβατών σε κάθε πύλη εισόδου — εξόδου της εγκατάστασης, προκειμένου να καλύπτεται η απαίτηση του Υπουργείου Υγείας «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2». Επιπλέον προς αποφυγή εμπλοκής μεταξύ εισερχομένων – εξερχομένων, η αποβίβαση επιβατών θα γίνεται σε διαφορετικό χρόνο με την επιβίβαση άλλων επιβατών. Για το νέο κτήριο ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι, η εγκατάστασή του θα γίνει εντός της υπάρχουσας ζώνης ασφάλειας SCΗΕΝGΕΝ και θα ενταχθεί στον υφιστάμενο σχεδιασμό ασφαλείας λιμένα Μεγίστης ISPS. Στο ίδιο κτήριο προβλέπεται χώρος και για τη διενέργεια τελωνειακού ελέγχου.
Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, για κάθε υπήκοο-ταξιδιώτη από τρίτη χώρα που εισέρχεται σε ή εξέρχεται από χώρα της ζώνης Schengen, εκτός από τις έως τώρα υφιστάμενες Βάσεις Δεδομένων, θα πραγματοποιείται έλεγχος με την χρήση του ταξιδιωτικού του εγγράφου και στη Βάση Δεδομένων του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου.
Η νέα Βάση Δεδομένων προϋποθέτει την λήψη των βιομετρικών στοιχείων τον υπηκόου [δακτυλικά αποτυπώματα τεσσάρων δακτύλων ή/και φωτογραφία προσώπου], για να διαπιστωθεί αν αυτός έχει καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων ή όχι. Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί στη Βάση Δεδομένων του Συστήματος Εισόδου- Εξόδου, θα ακολουθεί η δημιουργία φακέλου, που θα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία του υπηκόου-ταξιδιώτη, των τεσσάρων δακτυλικών αποτυπωμάτων τον δεξιού ή αριστερού του χεριού καθώς και της φωτογραφίας του προσώπου του. Επιπλέον αυτών με το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα υπολογίζονται αυτόματα οι ημέρες παραμονής των ταξιδιωτών-υπηκόων τρίτων χωρών στο χώρο Schengen, αντικαθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την υποχρέωση σφράγισης των διαβατηρίων, που ισχύει αυτή την περίοδο. ‘Ετσι ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εντός μιας τριετίας έχει πραγματοποιήσει επαναλαμβανόμενες εισόδους στο χώρο Scheηgen, εκτός των ελέγχων που διεξάγονται κάθε φορά στις σχετικές Βάσεις Δεδομένων, θα ταυτοποιείται με τα βιομετρικά του στοιχεία και θα ελέγχεται στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, για το εάν έχει ή όχι υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής.
Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που εξέρχεται από τον χώρο Schengen, θα ελέγχεται με τα δημογραφικά του στοιχεία, και θα διασταυρώνεται η ταυτότητά του με ένα εκ των βιομετρικών δεδομένων (δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφία προσώπου), που καταχωρήθηκαν κατά την είσοδό του στο ΣΕΕ. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με εγκύκλιό του ενημέρωσε τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των 61 Συνοριακών Σημείων Διέλευσης (ΣΣΔ) για τις επί μέρους απαιτήσεις του κάθε ΣΣΔ, συμπεριλαμβανομένου και της Ρόδου, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προσαρμογής. Παράλληλα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με εγκύκλιό του παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης και υποβολής του φακέλου έγκρισης των απαιτούμενων υποδομών προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Διοίκηση του ΔΛΤ Ν. Δωδεκανήσου, λαμβάνοντας υπόψιν την κρισιμότητα της συγκεκριμένης νομοθεσίας τόσο σε Εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων, ολοκληρώνει τις διαδικασίες προσαρμογής του λιμένα Ρόδου αλλά και των πυλών εισόδου στις νέες απαιτήσεις.