31.000 ευρώ για τη συντήρηση του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών

31.000 ευρώ για τη συντήρηση του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ποσού που ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες Ευρώ, €31.000,00, για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικού φορέα 1039-401-0000000, και ΑΛΕ 2420301001- Αμοιβές και
έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών, οικονομικού έτους 2022, για τιμ.87/29-12-2021 για την
παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου.