Συστάθηκαν ομάδες εργασίες Τουρισμού και Αρχαιολογικού Τουρισμού στον Δήμο Καρπάθου 

Συστάθηκαν ομάδες εργασίες Τουρισμού και Αρχαιολογικού Τουρισμού στον Δήμο Καρπάθου 

Σε συγκρότηση ομάδων που αφορούν τον τομέα του Τουρισμού προχώρησε σήμερα (28/02) ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Φελλουζης και συγκεκριμένα:

Ομάδα Εργασίας Τουρισμού και Ομάδα Εργασίας Αρχαιολογικού Τουρισμού .

Και οι δύο ομάδες θα έχουν συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Η σύσταση των ομάδων έγινε σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού Δήμου Καρπάθου κ. Αναστάσιο Μηλιό και τις αρμόδιες αρμόδιες κρατικές αρχές.

Αναφορικά με την 1η Ομάδα :

Θα ασχολείται με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης , την υποβολή προτάσεων και την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την χάραξη της τουριστικής πολιτικής το Δήμου Καρπάθου.

Παράλληλα, θα προτείνει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας- Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού δράσεις τουριστικής ανάπτυξης, θα προγραμματίζει την περαιτέρω προώθηση του τουρισμού, την τουριστική προβολή και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και τον συντονισμό δράσεων , με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου Καρπάθου.

Επίσης, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τουριστικές εκθέσεις τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό.

Αναφορικά με την 2η Ομάδα: Αρμοδιότητα της 2ης Ομάδας θα είναι η καταγραφή και η ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων της Καρπάθου αλλά και τη διατήρηση των αρχαιολογικών μνημείων, η δημιουργία προωθητικού υλικού , όπως είναι η συγγραφή κειμένων και μετάφραση αυτών καθώς και η δημιουργία φωτογραφικού υλικού και βίντεο.

28.2.2024

Καρπαθιακα Νέα