Η Σοφία Πολυχρονίου ορίστηκε υπεύθυνη Ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων Δήμου Καρπάθου

Η Σοφία Πολυχρονίου ορίστηκε υπεύθυνη Ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων Δήμου Καρπάθου