Η Σοφία Πολυχρονίου ορίστηκε προισταμένη Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Καρπάθου

Η Σοφία Πολυχρονίου ορίστηκε προισταμένη Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Καρπάθου