Σπάνιος χειρόγραφος χάρτης της ΚΑΣΟΥ (1564), αρχείο Ιωάννη Βασιλάκη

Σπάνιος χειρόγραφος χάρτης της ΚΑΣΟΥ (1564), αρχείο Ιωάννη Βασιλάκη

ΚΑΣΟΣ « CHASO » 1564 / CEZİRE-İ ÇÔBÂN

Σπάνιος Χειρόγραφος Χάρτης της νήσου Κάσου 1564 , από χειρόγραφο Isolario που δημοσιεύθηκε στην Βενετία .

Ο δημιουργός Μαθηματικός, Αστρονόμος και Χαρτογράφος παραμένει άγνωστος έως σήμερα.

Είναι ο πρώτος από μία σειρά με χειρόγραφους χάρτες όπου η Κάσος είναι σε ξεχωριστή σελίδα (Ολοσέλιδη Αναφορά) από την Κάρπαθο και με δική της επικεφαλίδα «CHASO».

Το νησί της Κάσου ανήκει στον καζά της Ρόδου, (και όχι στην Κάρπαθο) στα καλέμια της Εξοχότητάς του Καπουδάν Πασσά ,και στην πρώτη επίσημη απογραφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λίγα χρόνια αργότερα το 1593 είναι ακατοίκητο .

Η αλήθεια είναι ότι η Νήσος Κάσος έχει μεγάλο και πλούσιο υλικό ανεξερεύνητο και θα αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο έρευνας στη συλλογή μου τα επόμενα χρόνια.

Ιωάννης Βασιλάκης

Συλλέκτης

1.8.2023

Καρπαθιακά Νέα