Σπόα Καρπάθου: Η γεώτρηση χτυπήθηκε από κεραυνό

Σπόα Καρπάθου: Η γεώτρηση χτυπήθηκε από κεραυνό
Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της κοινότητας Σπόων Βασίλη Πιπέρη:
Μετά λύπης μου σας ενημερώνω ότι είμαστε και πάλι αναγκασμένοι να προβούμε σε οικονομική διαχείρηση του αποθέματος νερού που έχουμε αφού η γεώτρηση χτυπήθηκε από κεραυνό και προξενήθηκε σοβαρή ζημιά στην ηλεκτρική της εγκατάσταση. Έως ότου αποκατασταθεί η ζημιά από αύριο το νερό θα διατίθεται στην κατανάλωση 17:00 – 21:00.
Ευχαριστώ για την κατανόηση.
30.1.2023
Καρπαθιακά Νέα