Σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη Κοιμητηρίων για το 2022

Σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη Κοιμητηρίων για το 2022

Στην Κάρπαθο συνεδρίασε δια ζώσης την Πέμπτη, 2-12-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Το 27ο θέμα αφορούσε τον καθορισμό των τελών κοιμητηρίων για το 2022 και αποφασίστηκε να μείνουν σταθερά όπως και το 2021.

Πιο συγκεκριμένα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ 5ΕΤΗΣ ΤΑΦΗΣ 78,50€
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ 1605,00€
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 157,01€
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΣΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ 15,70€
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 31,40€
ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ 157,01€
ΤΑΦΟΙ 5ΕΤΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 5- 10 ΧΡΟΝΙΑ 31,40€
ΚΑΙ ΜΕΤΑΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ 78,50€

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δημάρχου κ.
Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Λιάγκας
και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών κα Φωτεινή Μαργαρίτη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικόλαος
Σπανός δήλωσε παρών στην Συνεδρίαση και αποχώρησε επικαλούμενος ότι τα
3. Όργανα του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν
λειτουργούν σωστά.
4. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημήτριος
Κωνσταντινίδης συμφωνεί ως προς το έκτακτο αλλά δεν έχει ενημέρωση ως προς
τις εισηγήσεις των θεμάτων.
5. Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη υπέγραψαν τα πρόχειρα πρακτικά στην
γραμματέα της Επιτροπής πλην του κ. Νικολάου Σπανού, ο οποίος αποχώρησε πριν
την συζήτηση των θεμάτων.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νισύριος Ιωάννης Πρόεδρος – Δήμαρχος
Βασιλαράκης Εμμανουήλ – Αντιδήμαρχος
Νταής Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
Κωνσταντινίδης Δημήτριος
Απόντες
Λύκος Νικόλαος
Λυριστής Ιωάννης
Σπανός Νικόλαος