Οι 3 Αντιδήμαρχοι που παύθηκαν απέναντι από το Δήμαρχο Καρπάθου στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Οι 3 Αντιδήμαρχοι που παύθηκαν απέναντι από το Δήμαρχο Καρπάθου στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας μεταφέρετε η παύση των 3 Αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο Καρπάθου.

Η δικάσιμος έχει οριστεί για την Πέμπτη, 16.12.2021 και με απόφαση Δημάρχου, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην Οικονομική επιτροπή, ορίζεται ο δικηγόρος Αθηνών κ. Ηλίας Σιδέρης, να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 16-12-2021, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Καρπάθου. (Παράσταση, Υπόμνημα και Έξοδα) σε σχέση με την από 23-9-2021 και με αύξοντα αριθμό Ε2126/2021 στρεφόμενη, εναντίον του αίτηση ακύρωσης των 1)Μανωλάκη Μιχαήλ, 2) Ιωάννη Λυριστή, 3) Εμμανουήλ Τσέρκη.

Η δαπάνη για τον Δήμο ανέρχεται στο ποσό 2.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) ως αμοιβή του δικηγόρου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μια ενδοπαραταξιακή υπόθεση που ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου με μια επιστολή και κατέληξε σε σφοδρή σύγκρουση δίχως τέλος.