Το SUPER RUNNER JET στη θέση του PAROS JET από 30 Αυγούστου

Το SUPER RUNNER JET στη θέση του PAROS JET από 30 Αυγούστου

Από το υπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώθηκε  αντικατάστασή του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ PAROS JET ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΙΜΟ Νο. 9125255)

από το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΣΟΥΠΕΡΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ Ν. Άνδρου 625

 Στην εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή»

ε)Την υπ’ αριθμ. 2252.1.3.70/59339/21/17-5821 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ε της δρομολογιακής γραμμής «ΣΗΤΕΙΑ – ΘΗΡΑ και επιστροφή»

Από 30/8/2021 έως και 15/09/2021 και ii) για την υπό στοιχείο (ε) σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του προοιμίου της παρούσης από 30/8/2021 έως και 31/10/2021, με το ίδιο μίσθωμα, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό

στοιχείου (β) νόμου της παρούσας.