Το σχέδιο Νισύριου για την καθαριότητα στην Κάρπαθο γίνεται πραγματικότητα!

Το σχέδιο Νισύριου για την καθαριότητα στην Κάρπαθο γίνεται πραγματικότητα!

Σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα 3 Ιουνίου, ο συμπατριώτης μας κ. Διακομιχάλης, πέντε νέα οχήματα καθαριότητας (απορριματοφορα κλπ) φαίνεται να ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή με το πλοίο ΠΡΈΒΕΛΗΣ για Κάρπαθο .

Πρόκειται για την διαδικασία που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε την εισήγηση του προϊσταμένου δήμου Καρπάθου κ. Σακελλιάδη και τον διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2023 σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δημάρχου κ. Νισυρίου .

Οι λεπτομέρειες της μίσθωσης καθώς και το συνολικό ποσό αναφέρονται στην παρακάτω ανακοίνωση του π. Δημάρχου:

“Μία ακόμη δέσμευση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου για τη διαχείριση των αποβλήτων υλοποιείται. Ο Δήμος Καρπάθου προχώρησε στην διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και ενός πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing διάρκειας 5 ετών). Η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι 1.522.968,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 14/09/2023. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. Δ. Η. Σ. ). Πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλ. 22453-60139.”

 

Κάρπαθος 08 Αυγούστου 2023

 

Εκ του Δήμου Καρπάθου

3.6.2024

Καρπαθιακα Νέα