Την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εξετάζει ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εξετάζει ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο νησί της Καρπάθου εξετάζει η Δημοτική Αρχή. Ως γνωστόν, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (N.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Ο Δήμος Καρπάθου προέβη ήδη στην επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου το αίτημά του να εγκριθεί. Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού υποψηφίων μαθητών, εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν την αίτησή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, αυτοπροσώπως ή μέσω e-mail: protokollo@karpathos.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

 

22.3.2024

Καρπαθιακά Νέα