"Τα Πάθη τα Σεπτά" - Παράσταση από την Δημοτική Χορωδία Δήμου Καρπάθου

"Τα Πάθη τα Σεπτά" - Παράσταση από την Δημοτική Χορωδία Δήμου Καρπάθου