Με τρία θέματα η Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου

Με τρία θέματα η Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου

Η Τακτική συνεδρίασητης Κοινότητας Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00πμ-12:00μμ.

ΘΕΜΑ 1: Εξέταση αίτησης Κομνηνού Ευαγγελίας.

ΘΕΜΑ 2: Ώρες λειτουργίας πεζόδρομου πόλεως Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 3: Εξέταση αιτήματος Παναγιώτου Μιχαήλ του Παναγιώτη