Σήμερα η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Σήμερα η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

 

Την 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12 : 30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία WIND για την προμήθεια τριών (3) καρτών SIM δεδομένων, για χρήση στα συστήματα τηλεμετρίας που εγκαθίστανται σε δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « Θ ́ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022».
 3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 01- 07- 2022 ΕΩΣ 31- 08 –

  2022 » ΠΟΣΟΥ 3.815,20.

 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ.
 5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ » ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΣΟΥ 39.944,00.
 6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 78,51.
 7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΠΟΣΟΥ 52.830,00.
 8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» ΠΟΣΟΥ 11.880,00.
 9. «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος των υπαλλήλων καθαριότητας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».
 10. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
 11. ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Δήμαρχος Γεώργιος

2. Νταής Νικόλαος
3. Παραγυιός Εμμανουήλ
4. Πρωτόπαπας Μηνάς
5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Τσέρκης Εμμανουήλ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος