Κάρπαθος - Tο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Κάρπαθος - Tο Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

 Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 19:00μμ μέσω της πλατφόρμας zoom συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου της Καρπάθου με 9 θέματα για συζήτηση και ψήφιση.

 1. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ τριμήνου 2020 σωρευτικά (εισηγητής ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Γεώργιος Σκοκέας)
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανώ Γ τριμήνου 2020 (εισηγητής ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Γεώργιος Σκοκέας)
 3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Δ τριμήνου 2020 (εισηγητής ο Γ.Γ. του Δήμου Γεώργιος Σκοκέας)
 4. καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού θα διατηρείται σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής Γ.Γ. του Δήμου Καρπάθου κ. Γεώργιος Σκοκέας)
 5. Επικαιροποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 189/2012 (εισηγητής Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής)
 6. Αντικατάσταση εκπροσώπου κοινότητας Ολύμπου στο Δ.Σ. του ΠΟΡΟΚ του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Πρ. Δημ. Συμβ. Δήμου Καρπάθου κ. Εμμανουήλ Παραγιός)
 7. Αποδοχή παραιτήσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβ. του ΚΟΠΑΠ του κ. Μιχαήλ Μανωλάκη (εισηγητής ο Πρ. Δημ. Συμβ. Δήμου Καρπάθου κ. Εμμ. Παραγιός)
 8. Ορισμός επιτροπών στο τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Εμμ. Τσέρκης)
 9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής)
Να θυμίσουμε ότι στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο υπήρξε πρόβλεψη ζωντανής μετάδοσης από τη σελίδα του δημοτικού ραδιοφώνου στο youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCi6TmCGodF1uWvKK5E9E_vg