Ταξίδι με το κατοικίδιο - Δείτε τις αλλαγές στα πλοία

Ταξίδι με το κατοικίδιο - Δείτε τις αλλαγές στα πλοία

Από τις 23/9/2022, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς με ζώα συντροφιάς θα πρέπει να συμπληρώνουν τη «Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς» σύμφωνα με πρόσφατα ισχύοντα νόμο.

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνουν τη “Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς”, η οποία είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 23/09/2022 και να την παραδίδουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Επιπλέον, οι επιβάτες/συνοδοί του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

www.parianostypos.gr

6.11.2022

Διαβάστε την φόρμα δήλωσης ζώου συντροφιάς εδώ