Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Δωδεκανήσου Ψήφισμα  για το σχέδιο νόμου: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

Μόνιμη Επιτροπή ΤΕΕ Δωδεκανήσου Ψήφισμα  για το σχέδιο νόμου:  «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

Κάρπαθος 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ψήφισμα  για το σχέδιο νόμου: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας»

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου με τις αλλαγές που προβλέπει στην  εκτός σχεδίου δόμησης   (άρθρο 27-28-29-30-34), απαξιώνει την περιουσία των πολιτών, ακυρώνει επενδυτικές δυνατότητες, προκαλώντας οικονομική και κοινωνική αναστάτωση, εν μέσω μάλιστα της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα μας επηρεάζουν για πολλά χρόνια.

Με το σχέδιο Νόμου καταργείται άμεσα κι επί της ουσίας η εκτός σχεδίου δόμησης.  Γήπεδα που μέχρι σήμερα είχαν την δυνατότητα δόμησης μετατρέπονται σε αναξιοποίητα χωράφια, με μόνη δυνατότητα  την εκποίησή τους σε «μεγαλύτερους επενδυτές».

Γήπεδα  που μέχρι σήμερα είναι οικοδομήσιμα – έχουν γίνει πράξεις αγοραπωλησίας, έχουν πληρωθεί φόροι, έχουν υποθηκευτεί σε τράπεζες με την τρέχουσα αξία τους, κι έχουν επενδυτικές δυνατότητες – χάνουν την οικοδομησιμότητά τους και την αξία τους 

Με το σχέδιο νόμου (άρθρο 28) απαιτείται πρόσωπο 45 μέτρων και βάθους 50μ σε χαρα-κτηρισμένη οδό 6μ (δημοτική οδός κατηγορίας Α) , χωρίς καμία μόνιμη παρέκκλιση, όταν στα νησιά μας δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιοκτησίες που να πληρούν αυτές τις  προϋποθέσεις. 

Ακόμη και τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν μετά την 31-12-2003 ( σύμφωνα με τον Νόμο 3212/2003), με πρόσωπο 25μ σε χαρακτηρισμένη οδό, χάνουν την οικοδομησιμότητά τους . 

Η δύο χρόνων παρέκκλιση που δίνεται  είναι ανέφικτη, αφού για τις αναγκαίες εγκρίσεις προς έκδοση οικοδομικής άδειας (δασαρχεία, αρχαιολογία, συμβούλιο αρχ/κης ..κλπ) απαιτείται απρόβλεπτο χρονικό διάστημα.

Ποιές υπηρεσίες  και σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώσουν τον χαρακτηρισμό  των οδών, με αποτέλεσμα ακόμα και τα γήπεδα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου να βρεθούν  σε ανα-στολή οικοδόμησης για πολλά χρόνια. 

Χωρίς δασικούς  χάρτες,  χάραξη αιγιαλών, οριοθέτηση ρεμάτων, Τοπικά Πολεδομικά Σχέδια, και  Κύρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων, περνάμε στην σχεδόν ολοκληρωτική απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμηση κυρίως για χρήση κατοικίας.  

Η κατοικία, ως κύρια, εξοχική ή τουριστική, είναι σημαντική για τα νησιά μας, μοχλός ανάπτυξης και οικονομικής και κοινωνικής  ισορροπίας, η οποία με το σχέδιο νόμου πλήττεται βάναυσα, αντίθετα με άλλες «επενδυτικές» χρήσεις. 

Χωρίς ουσιαστικό διάλογο  (τυχαία η επιλογή του Αυγούστου για την μικρής διάρκειας διαβούλευση;) για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει και ρυθμίζει την ατομική ιδιοκτησία και την τοπική οικονομία, ξαφνικά με ένα άρθρο ανατρέπεται ο μέχρι σήμερα προγραμματισμός  του νησιώτη, μόνιμου κάτοικου ή απόδημου ομογενή, και κάθε δυνητικού μικροεπενδυτή.     

Ζητάμε την απόσυρση των άρθρων της περί εκτός σχεδίου δόμησης, μέχρι την ολοκλή-ρωση των βασικών χωροταξικών μελετών και σχεδίων, και την περαιτέρω διαβούλευση με απαιτούμενο χρόνο και ανοικτές διαδικασίες αυτοδιοικητικής συμμετοχής, με βάση και την νησιωτικότητα της περιοχής μας.

Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να ισχύει παρέκκλιση για τα έως σήμερα οικοδομήσιμα γήπεδα (να μην χάσουν αναδρομικά την οικοδομησιμότητά τους) 4.000μ2 χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και να παραμείνει κανόνας για την εκτός σχεδίου δόμησης ο προβλε-πόμενος στον ισχύοντα Ν. 3212/31-12-2003, με αρτιότητα 4000μ2 και πρόσωπο 25μ στις νέες κατατμήσεις .

για την Μ.Ε. Καρπάθου

Νίκος Μπερτζουάνης                                                 

αρχιτέκτων μηχανικός