Η βιομηχανική ιστορία της Δωδεκανήσου από το ΤΕΕ και τον Δήμο Ρόδου. Το 2ο τεύχος αφορά την Κάρπαθο!

Η βιομηχανική ιστορία της Δωδεκανήσου από το ΤΕΕ και τον Δήμο Ρόδου. Το 2ο τεύχος αφορά την Κάρπαθο!

Σε μια πολύ ξεχωριστή δράση προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Ρόδου. Το ΤΕΕ δημιουργεί μια σειρά λευκωμάτων με θέμα την βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου. Το δεύτερο τεύχος, 382 σελίδων, θα αναφέρεται στην βιομηχανική ιστορία της Καρπάθου!

Η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) – Τμήμα Δωδεκανήσου» για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου με τίτλο «Εκτύπωση και Παραγωγή Λευκώματος σχετικά με τη βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου» της Πράξης “Ανάδειξη της Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νομού Δωδεκανήσου”

Το πρώτο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Ρόδο, καθώς και σε ιστορικά και οικονομικά στοιχεία της περιοχής (450 σελίδες).

 Το δεύτερο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Κάρπαθο (382 σελίδες).

 Το τρίτο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Κω, στη νήσο Νίσυρο και στη νήσο Γυαλί (253 σελίδες).

 Το τέταρτο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Κάσο, στη νήσο Τήλο, στη νήσο Χάλκη, στη νήσο Σύμη και στη νήσο Καστελόριζο (385 σελίδες).

 Το πέμπτο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Κάλυμνο, στη νήσο Ψέριμο, στη νήσο Τέλενδο και στη νήσο Αστυπάλαια (224 σελίδες).

 Το έκτο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Πάτμο, στη νήσο Αγαθονήσι και στη νήσο Λέβιθα (253 σελίδες).

 Το έβδομο τεύχος αναφέρεται στη νήσο Λέρο, στη νήσο Λειψοί, στη νήσο Αρκιοί και στη νήσο Μαράθι (269 σελίδες).

 Πλήθος αντιτύπων ανά τεύχος : 2.000 τεμ. Ρόδος, 1.500 τεμ. Κως, 1.200 τεμ. Κάλυμνος, 1.200 τεμ. Κάρπαθος και από 1.000 τεμ. για κάθε ένα από τα υπόλοιπα νησιά

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση  ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων και είκοσι ευρώ (86.020,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται 100% από το Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014 – 2020 .