Τα τελικά αποτελέσματα, οι σταυροί προτίμησης και η σειρά των υποψηφίων στην ΚΑΡΠΑΘΟ (εκτός ΟΛΥΜΠΟΥ)

Τα τελικά αποτελέσματα, οι σταυροί προτίμησης και η σειρά των υποψηφίων στην ΚΑΡΠΑΘΟ (εκτός ΟΛΥΜΠΟΥ)

9.10.2023

Καρπαθιακά Νέα