Τέσσερα νέα βιβλία από τόν ΠΟΡΟΚ

Τέσσερα νέα βιβλία από τόν ΠΟΡΟΚ

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ) στην Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την 5η Σεπτέμβρη 2020, ενέκρινε έπειτα από εισήγηση του Προέδρου κ. Αντωνίου Κωστάκη, την έκδοση τεσσάρων βιβλίων.

Τα βιβλία που θα εκδοθούν από τον ΠΟΡΟΚ είναι τα εξής:
Το βιβλίο του Αντωνίου Παυλίδη, με τίτλο «Σκοποί και τραγούδια της Ολύμπου Καρπάθου στην Βυζαντινή Σημειογραφία», η εκτέλεση των οποίων γίνεται από το κορυφαίο μουσικό της Ολύμπου Ιωάννη Ν. Παυλίδη, αδελφό του συγγραφέα.

2ο Το βιβλίο του νομικού & συγγραφέα Μανώλη Μιχ. Μακρή, με τίτλο: «Στην Όλυμπο της Καρπάθου-Σελίδες της Ιστορίας και του Πολιτισμού της»
3ο βιβλίο του εκπαιδευτικού Νικία Ν. Κόνσολα με τίτλο « Λαογραφικά Ολύμπου Καρπάθου».

4ο Το βιβλίο του αείμνηστου παπά-Γιάννη Χαλκιά με τίτλο: «Απομνημονεύματα».

Όπως αναφέρεται στο διαύγεια: “Την επιμέλεια όλων των παραπάνω εκδόσεων ανέλαβε άνευ αμοιβής, ο συμπατριώτης μας νομικός και συγγραφέας Μανώλης Μιχ. Μακρής.
Στον προϋπολογισμό του ΠΟΡΟΚ έτους 2020 υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 12.000 ευρώ στον Κ.Α. 10.6615 με τίτλο “Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις”.

φωτογραφία-πνευματικά δικαιώματα Καλλιόπη Μαλλόφτη