Την Τετάρτη, 10 Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Την Τετάρτη, 10 Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

 

Στις 10 Μαρτίου, στις 18.00, συνεδριάζει μ τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού.

Στην ημερήσια διάταξη είναι τα θέματα:

  1. Αξιολόγηση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ τριμήνου 2020 σωρευτικά (εισηγητής Γεν. Γραμματέας κ. Γεώργιος Σκοκέας)
  2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόσων – δαπανών Γ τριμήνου 2020 (εισηγητής Γεν. Γραμματέας κ. Γεώργιος Σκοκέας)
  3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόσων – δαπανών Δ τριμήνου 2020 (εισηγητής Γεν. Γραμματέας κ. Γεώργιος Σκοκέας)
  4. Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο προϊστάμενος κ. Γεώργιος Ασλανίδης)