Η τέχνη της καρπάθικης μαγειρικής στο νέο μονόλεπτο VIDEO της τουριστικής επιτροπής