Αποκατάσταση 14 αγροτικών δρόμων στο Μεσοχώρι

Αποκατάσταση 14 αγροτικών δρόμων στο Μεσοχώρι

Από τον Δήμο Καρπάθου εγκρίθηκε η δαπάνη Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου και θα διατεθεί πίστωση ύψους ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ  (12.301,00) Ευρώ.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση την οποία συνέταξε η Τεχνική  Υπηρεσία Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου “οι αγροτικοί δρόμοι του νησιού, μετά τις βροχοπτώσεις, έχουν υποστεί φθορά καθώς και κατολισθήσεις πρανών, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία επί αυτών. Τα προβλήματα χρήζουν άμεση αποκατάσταση προς αποφυγή ατυχημάτων αλλά και για την εξυπηρέτηση των αγροτικών εργασιών”.

Η Τεχνική Υπηρεσία, όπως αναφέρει στην έκθεση της, για την αποκατάσταση των προβλημάτων, θα πρέπει να έχει στη διάθεση της τα παρακάτω χωματουργικά μηχανήματα μετά των χειριστών τους με αποκλειστική απασχόληση ως εξής :

1. Ένας (1)φορτωτής μηχανικής ισχύος τουλάχιστον 120 HP για 160 ώρες
2. Ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας τουλάχιστον 10 μ3 για 32 ώρες 3. Μία (1) σφύρα μηχανικής ισχύος τουλάχιστον 80 HP για 56 ώρες

Τα ανωτέρω μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των ζημιών στην περιοχη της τ.κ. Μεσοχωρίου , και συγκεκριμενα ως εξής:

 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΑΜΝΟΣ – ΑΟΥΡΙ ΜΟΥΧΛΑΣ
 2. ΛΑΚΚΙ – ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑ
 3. ΑΟΥΡΟΥΣ – ΣΟΚΑΣΤΡΟ ΠΟΥΝΤΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΙΩΝΑΣ
 4. ΡΟΪ – ΜΩΡΑΕΣ
 5. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ – ΛΑΡΡΕΣ
 6. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ – ΟΙΚΙΑ ΜΑΛΤΑ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ – ΕΝΕΣΙ – ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ – ΣΑΜΑΚΙ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΠΟΩΝ
 8. ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ – ΜΙΛΛΑ
 9. ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ – ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΛΟ
 10. ΒΟΥΝΟ-ΜΥΡΙΑ
 11. ΠΑΛΙΟΜΥΛΟ-ΚΑΥΚΑΛΟ
 12. ΠΗΓΗΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ
 13. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΟΔΟΛΑΚΑΝΙ-ΡΟΚΛΙ
 14. ΡΟΪ-ΑΤΣΙΠΑΗ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €12.301,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).