Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

 

Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου, στις 18.00, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Καρπάθου μέσω τηλεδιάσκεψη και με έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Από αυτά ξεχωρίζει το πρώτο θέμα, το οποίο αφορά τη συζήτηση και τη ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καρπάθου για τη νέα χρονιά με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Λυριστή. Να αναφέρουμε ότι έχει προηγηθεί η συνάντηση του Δημάρχου με τους επικεφαλής των δυο παρατάξεων, οπότε και όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε αναφέρει στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, πιθανολογούμε ότι τους έχει ενημερώσει για τον σχεδιασμό το τεχνικό πρόγραμμα 2021.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν για συζήτηση και ψήφιση τα θέματα:

Έγκριση τριμηνιαίας Γ τριμήνου Οικονομικού έτους 2020 (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας).

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικον. Έτους 2020  (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας).

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικον. Έτους 2020 (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας).

Σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου  (εισηγ. Αντιδήμαρχος κ. Μ. Μανωλάκης).

Κανονισμός Λειτουργίας συστήματος Ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ του Δήμου Καρπάθου (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας).

Ορισμός επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας)

Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας)

Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγ. Γ.Γ. κ. Γ. Σκοκέας)

Δωρεάν παραχώρηση δυο οχημάτων στην ΔΑΝ Καρπάθου (εισηγ. Πρόεδρος ΔΣ κ. Εμμ. Παραγυιός).